Formy płatności

Ceny i płatności

 1. Ceny produktów umieszczone na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich
  i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki (cena brutto).
 2. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
 3. Przyjętą w Sklepie formą płatności jest:

a) przedpłata - Klient płaci 100 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia – realizowana w formie uiszczenia ceny za zamówione produkty:

 • przelewem bankowym na podane poniżej konto Sprzedawcy:
  ING Bank Śląski S.A., nr konta: 44 1050 1520 1000 0090 3095 6503,
 • korzystając z płatności elektronicznej za pośrednictwem zewnętrznego operatora,
 • kartą płatniczą, za pośrednictwem zewnętrznego operatora
  • obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

b) płatność gotówką za pobraniem

c) płatność odroczona:

 • Dostępna jest dla zweryfikowanych, stałych klientów, którzy posiadają status przedsiębiorcy.
 • Klient będący przedsiębiorcą może skorzystać z mechanizmu odroczonej płatności, jeżeli w okresie trzech następujących po sobie miesięcy złożył trzy zamówienia, których wartość każdorazowo wynosiła min. 110 zł, a każde ze złożonych zamówień zostało opłacone w terminie 3 dni roboczych od jego zamówienia. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, nieopłacenie chociaż jednego z dokonanych w Sklepie internetowych zamówień, dyskwalifikuje Klienta z korzystania z odroczonej płatności, nawet pomimo spełnienia wcześniej opisanych warunków.
 • W celu uruchomienia płatności odroczonej, po spełnieniu ww. warunków, należy wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: bok@astra.com.pl.
 • Termin odroczonej zapłaty każdorazowo ustalany jest w porozumieniu z Klientem.
 1. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz płatności kartami jest:
  1. Blue Media S.A. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050;
  2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
 2. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3 lit. a) Regulaminu, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Klienta, który jako sposób zapłaty ceny wybrał przedpłatę (niezależnie od jej formy), Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 5 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 5 dniowym terminie, liczonym od dnia skontaktowania się Sprzedawcy z Klientem, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
 4. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda Klienta na przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej. Elektroniczna wersja faktury VAT, dokumentującej zrealizowane zamówienie, zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail. Aby wycofać zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną należy przesłać stosowne oświadczenie na adres bok@astra.com.pl. W takiej sytuacji faktura VAT zostanie dostarczona Klientowi w formie papierowej, wraz z zamówionym towarem.
 5. Od chwili złożenia zamówienia do momentu wystawienia faktury, Klient może dokonać zmian w zakresie danych do umieszczenia na fakturze. Żądanie dokonania zmian należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@astra.com.pl


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium