Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies serwisu astra.sklep.pl
z dnia 12 maja 2021 r.

 1. Zawartość i cele polityki prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego astra.sklep.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

Naszym celem jest zapewnienie Państwu wysokiego standardu ochrony przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Serwisu danych, odpowiadającego normom wynikającym
z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej „RODO”.

Pragniemy wskazać, że w Serwisie mogą zostać umieszczone linki do zewnętrznych serwisów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych, które przekazują Państwo serwisom zewnętrznym. Podczas odwiedzania zewnętrznych serwisów internetowych, zalecamy Państwu zapoznanie się z ich politykami prywatności.

2. Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Astra Coffee and More Sp. z o.o. z siedzibą w Starczanowie (62-330 Nekla) ul. Kawowa 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079956, NIP 7781005348, BDO 000033793, REGON 630237800, kapitał zakładowy:
3 310 070 PLN.

Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@astra.com.pl

Podanie adresu korespondencyjnego albo adresu poczty elektronicznej (e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie.

3. Zasady pozyskiwania danych osobowych oraz innych informacji

Podanie w Serwisie danych osobowych jest dobrowolne, jednak – w przypadku zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży - konieczne do jej realizacji.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Państwa żadnych danych osobowych.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu będzie możliwe jedynie po udostępnieniu przez Państwa informacji koniecznych do prawidłowego działania danej usługi. W takiej sytuacji, brak podania przez Państwa niezbędnych informacji, uniemożliwi korzystanie z usługi. 

W Serwisie istnieje możliwość udostępnienia następujących danych:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • dane adresowe, które mają być umieszczone na fakturze
 • dane adresowe do wysyłki towaru
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • NIP
 • dane wskazane przez nadawcę wiadomości w polu „treść wiadomości”
 • dane wskazane przed zamawiającego w polu „uwagi klienta”

 

 4. Sposób wykorzystywania przetwarzanych danych osobowych

Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu:

 1. skontaktowania się z Państwem, realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci komunikacji z użytkownikami serwisu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. przesłania prośby o wyrażenie opinii na temat zakupionego produktu, realizując nasz prawnie usprawiedliwiony interes w postaci badania poziomu satysfakcji klientów z dokonanej transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, realizując nasz prawnie uzasadniony interes w postaci ochrony naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – podejmowania przez nas działań marketingowych, rozumianych jako przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę – rejestracji konta klienta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. w przypadku zakupu produktów – prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, w tym także ich wysyłki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Wykorzystywanie plików cookies

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies, które system teleinformatyczny zapisuje na urządzeniu użytkownika (telefonie, tablecie lub komputerze, z którego użytkownik łączy się z Serwisem). Zestawienie plików cookie wykorzystywanych w serwisie - z uwzględnieniem ich nazwy, typu, celu wykorzystywania oraz okresu ich przechowywania – znajduje się w Załączniku nr 1 do Polityki prywatności. Kontynuując korzystanie z serwisu, zgadzasz się na używanie plików cookie.

Pliki cookies (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. W pozostałych przypadkach, potrzebujemy Państwa zezwolenia na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie na Państwa urządzeniach cookies, niezbędnych do funkcjonowania Serwisu, prosimy o zablokowanie w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, możliwości przechowywania cookies przez nasz Serwis. O tym, jak to zrobić, mogą Państwo przeczytać między innymi na tej stronie. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie napotykać na liczne utrudnienia, a w niektórych sytuacjach może stać się zupełnie niemożliwe.

Mogą Państwo w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

6. Cookies stron trzecich

W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies zewnętrznych dostawców, dzięki którym możemy gromadzić anonimowe dane statystyczne dotyczące zachowania jego użytkowników. Tymi dostawcami są:

A. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, która dostarcza nam narzędzie „Google Analytics” oraz „Google Adwords”.

Google Analytics, za pomocą plików cookies, gromadzi anonimowe informacje o sposobie w jaki korzystają Państwo z naszego Serwisu, tworząc i analizując statystyki, które wykorzystujemy do podnoszenia jakości Serwisu.

Google Adwords pomaga nam promować Serwis w wynikach wyszukiwania oraz zewnętrznych serwisach internetowych. Poprzez wykorzystanie mechanizmu plików cookies, narzędzie to nada Państwu, w celu wyświetlania reklam opartych na Państwa zainteresowaniach. 

Z uwagi na to, że siedziba oraz główna infrastruktura teleinformatyczna Google LLC znajduje się w USA, dane przetwarzane za pomocą tego narzędzia mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Google LLC gwarantuje wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem. Ponadto gwarancje ochrony prywatności USA zostały także potwierdzone przez Przedstawiciela ONZ ds. Prywatności w raporcie z dnia 19 marca 2021 r. Z raportem można zapoznać się tutaj.

B. Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, która dostarcza nam narzędzie “Hotjar”.

Hotjar, pozyskując dane za pomocą plików cookies, pozwala nam na analizowanie Państwa działań podejmowanych podczas korzystania z naszego Serwisu, np. sprawdzenia ile czasu poświęcili Państwo na zapoznanie się z poszczególnymi stronami, w które przyciski Państwo kliknęli lub z jakich linków Państwo skorzystali, itp. Informacje te są anonimowe i wykorzystujemy je jedynie w celu ulepszania Serwisu. 

Z uwagi na to, że Hotjar Limited działa i przechowuje dane na terenie Europy, zobowiązany jest do zachowania wysokich standardów przetwarzania danych. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania i zabezpieczenia Twoich danych przez  Hotjara znajdziesz pod tym adresem.

C. Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, dostarczająca nam narzędzie „Facebook Pixel”.

Facebook Pixel za pomocą plików cookies, gromadzi anonimowe informacje o sposobie w jaki korzystają Państwo z naszego Serwisu, które wykorzystujemy do podnoszenia jakości Serwisu.

Z uwagi na to, że główna siedziba oraz kluczowa infrastruktura teleinformatyczna Facebook Inc. znajduje się w USA, dane przetwarzane za pomocą tego narzędzia mogą być transferowane do Państwa trzeciego (tj. USA). Facebook Inc. deklaruje wysoki poziom ochrony danych, o czym szerzej można przeczytać w Polityce prywatności Spółki, dostępnej pod tym adresem. Ponadto gwarancje ochrony prywatności USA zostały także potwierdzone przez Przedstawiciela ONZ ds. Prywatności w raporcie z dnia 19 marca 2021 r. Z raportem można zapoznać się tutaj.

7. Logowanie do Konta Klienta za pośrednictwem usług podmiotów trzecich

Serwis oferuje możliwość logowania się do Konta Klienta za pośrednictwem usług świadczonych przez podmioty trzecie, takich jak:

A. Facebook Connect

Usługa daje możliwość zalogowania się do Konta Klienta za pośrednictwem profilu w serwisie społecznościowym facebook.pl. Jest to usługa oferowana przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników mieszkających w UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Skorzystanie z przedmiotowej usługi wyłącza konieczność dodatkowej rejestracji. W celu zalogowania się do Konta Klienta za pośrednictwem tej usługi, użytkownik zostaje przekierowany na stronę portalu Facebook, gdzie loguje się do swojego profilu na tym portalu społecznościowym. Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Serwis danych zawartych w profilu użytkownika, profil ten łączony jest z Kontem Klienta w Serwisie Sklepu internetowego, a dane zostają przeniesione w sposób automatyczny. Dane pobierane przez Sklep internetowy z profilu w portalu społecznościowym to: imię, nazwisko oraz adres mail właściciela profilu.

Te informacje są niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Więcej informacji na temat serwisu Facebook oraz jego polityki prywatności można znaleźć pod tym adresem.

B. Logowanie za pomocą konta Google

Logowanie do Konta Klienta możliwe jest także za pośrednictwem konta Google. Usługę zapewnia Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland („Google“)). Skorzystanie z przedmiotowej usługi wyłącza konieczność dodatkowej rejestracji. W celu zalogowania się do Konta Klienta za pośrednictwem tej usługi, użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania do konta Google, gdzie loguje się do swojego profilu w tym serwisie. Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez Serwis danych zawartych w profilu użytkownika, profil ten łączony jest z Kontem Klienta w Serwisie Sklepu internetowego, a dane zostają przeniesione w sposób automatyczny. Dane pobierane przez Sklep internetowy z profilu w serwisie Google to: imię, nazwisko oraz adres mail właściciela profilu.

Ta informacja jest niezbędna do zawarcia umowy w celu identyfikacji użytkownika. Więcej informacji na temat serwisu Facebook oraz jego polityki prywatności można znaleźć pod tym adresem.

8. Pozostałe formy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom obsługującym nas w zakresie informatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również obsługującym dla nas dokonywanie płatności oraz transport towarów. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi – nie dłużej jednak niż 2 lata albo do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania. Jeżeli wystąpi spór na temat zgodności przetwarzania danych z prawem, wówczas Państwa dane będziemy przetwarzać do czasu jego rozstrzygnięcia. Dane osobowe związane z realizacją zamówienia, zgodnie z prawem muszą być przechowywane przez okres 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia. Pozostałe dane przechowywane będą do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości ocenienia naszych produktów, dane związane z oceną przechowywane będą przez 1 rok albo do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu.

9. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane

Przysługują Państwu prawa:

 1. dostępu do danych;
 2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
 3. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów ich przetwarzania);
 4. prawo do przeniesienia danych osobowych - w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego dokonujemy w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów;
 6. prawo do usunięcia - w sytuacji gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO [usługi oferowane bezpośrednio dziecku];
 7. prawo do ograniczenia przetwarzania danych - w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) – mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zmiany w Polityce prywatności

Zasady określone w niniejszej polityce prywatności mogą być okresowo aktualizowane lub zmieniane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy cyklicznie odwiedzać tę stronę, aby upewnić się, że są Państwo zapoznani z aktualnymi zasadami przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies.

Załącznik nr 1 do Polityki prywatności – wykaz plików cookies zamieszczonych w Serwisie

 

Pliki cookies zamieszczone w Serwisie

Nazwa

Dostawca

Typ

Cel wykorzystywania

Okres przechowywania

_cfduid

dcsaascdn.net

HTTP

Używany przez sieć partnerską Cloudflare do identyfikacji zaufanego ruchu internetowego.

30 dni

_cfduid

bootstrapcdn.com

HTTP

Używany przez sieć partnerską Cloudflare do identyfikacji zaufanego ruchu internetowego.

30 dni

_ga

astra.sklep.pl

HTTP

Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

2 lata

_gat

astra.sklep.pl

HTTP

Używany przez Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań.

1 dzień

_gid

astra.sklep.pl

HTTP

Rejestruje unikalny identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika.

1 dzień

_fbp

astra.sklep.pl

HTTP

Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.

3 miesiące

ads/ga-audiences

google.com

Pixel

Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekształcić się w klientów, na podstawie zachowań użytkowników w Internecie na różnych stronach internetowych.

Do zakończenia sesji

fr

facebook.com

HTTP

Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak licytacja powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.

3 miesiące

tr

facebook.com

Pixel

Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu produktów reklamowych, takich jak zakup powierzchni reklamowej w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców.

Do zakończenia sesji

mx_app_produkt_gratisowy

astra.sklep.pl

HTML

Umożliwia korzystanie z aplikacji Produkt Gratisowy.

Permanentnie

Shop5

astra.sklep.pl

HTTP

Pozwala na utrzymanie ciągłości sesji.

Do zakończenia sesji

showFullPage

astra.sklep.pl

HTTP

Pozwala uzyskać dostęp do „pełnej wersji” serwisu użytkownikom, którzy korzystają z urządzeń mobilnych.

Do zakończenia sesji

_hjAbsoluteSessionInProgress

astra.sklep.pl

HTTP

Ten plik cookie służy do liczenia, ile razy witryna internetowa była odwiedzana przez różnych odwiedzających - odbywa się to poprzez przypisanie odwiedzającemu identyfikatora, aby odwiedzający nie był rejestrowany dwukrotnie.

1 dzień

_hjFirstSeen

astra.sklep.pl

HTTP

Ten plik cookie służy do określenia, czy odwiedzający odwiedził wcześniej witrynę internetową, czy jest to nowy gość w witrynie.

1 dzień

_hjid

astra.sklep.pl

HTTP

Ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej pozyskiwanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych.

1 rok

_hjid

astra.sklep.pl

HTML

Ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej pozyskiwanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych.

Permanentnie

_hjIncludedInPageviewSample

astra.sklep.pl

HTTP

Służy do wykrywania, czy nawigacja i interakcje użytkownika są uwzględnione w analizie danych witryny.

1 dzień

_hjRecordingLastActivity

astra.sklep.pl

HTML

Ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej pozyskiwanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych.

Do zakończenia sesji

_hjTLDTest

astra.sklep.pl

HTTP

Rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznej analizy przez operatora strony internetowej.

Do zakończenia sesji

hjViewportId

astra.sklep.pl

HTML

Ustawia unikalny identyfikator sesji. Umożliwia to stronie internetowej pozyskiwanie danych o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych.

Do zakończenia sesji

_hjRecordingEnabled

astra.sklep.pl

HTML

Ten plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego i optymalizacji adekwatności reklam poprzez zbieranie danych odwiedzających z wielu witryn internetowych - ta wymiana danych o odwiedzających jest zwykle zapewniana przez zewnętrzne centrum danych lub wymianę reklam.

Do zakończenia sesjido góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium